Anadolu Hayat Emeklilik’ten Otomatik Katılımda Büyük Kolaylık


Anadolu Hayat Emeklilik’i kısaca tanıyabilir miyiz?

Anadolu Hayat Emeklilik, 1990 yılında Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi olarak faaliyete geçmiştir. 2003 yılında Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin kurulmasıyla birlikte emeklilik şirketi ruhsatımızı aldık. Katma değerli ürün ve hizmet karmasıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Şirketimiz, yaygın hizmet ağı ve teknolojik altyapısıyla yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. İstanbul’daki Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Trabzon ve Kocaeli’nde bulunan 11 bölge satış müdürlüğümüz ve KKTC’deki şubemiz aracılığıyla hizmet sunan Anadolu Hayat Emeklilik, güçlü bankasürans ağı, direkt satış ekibi ve 300’e yaklaşan acentesi ile yaygın bir hizmet yapılanmasına sahiptir.

Sektöre yön veren şirket olmanın ötesinde, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik branşları toplamında, “en büyük fon yaratan şirket” kimliğini her geçen yıl pekiştirmekte, sektörün büyümesinde öncü rol oynamaktayız. Bir Türkiye İş Bankası A.Ş. iştiraki olan Anadolu Hayat Emeklilik, aynı zamanda Türkiye’nin halka açık ilk emeklilik şirketidir. Şirketimizin payları Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazarı’nda ANHYT sembolü ile işlem görmektedir.

 

OKS sistemi nedir, neler içeriyor? 

Dünyada sosyal güvenlik uygulamaları üç basamakta konumlandırılıyor. Birinci basamak; kamu sosyal güvenlik kurumları tarafından oluşturulan, zorunlu katılıma dayalı, sosyal bir devlet olmanın gereği olarak asgarî bir emeklilik gelirinin sunulduğu sistemdir. İkinci basamak ise zorunlu veya isteğe bağlı olarak asgari emeklilik gelirine ek, bireylerin aktif çalışma yaşamlarındaki gelirlerini korumaya yönelik, çoğunlukla işyeri bazlı emeklilik sistemleridir. Üçüncü basamak ise; bireylerin emekliliğe yönelik gönüllü katkılarından oluşan ve bireysel hesaplarda takip edilen sistemleri kapsar.

Bilindiği üzere ülkemizde birinci basamakta kamu emeklilik sistemi, tamamlayıcı bir emeklilik geliri oluşturulması amacıyla da 2003 yılından bu yana üçüncü basamakta gönüllülük esasına dayalı bireysel emeklilik sistemi yer almaktadır. 2017 yılı başında yürürlüğe giren otomatik katılım aynı amaca yönelik işyeri bazlı bir uygulama olarak hayata geçmiştir.

Otomatik katılım,  mevzuatta tanımlı işyerlerinde 45 yaş altı ücretli çalışanların prime esas kazançlarının %3’ü oranında katkı payının ödendiği,  fon işletim gideri kesintisi dışında herhangi bir kesintinin yapılmadığı, %25 Devlet Katkısına ek olarak başlangıçta 1.000 TL tutarında ilave Devlet Katkısı ve emeklilik hakkının kullanılması halinde, birikiminin %5’i karşılığında ek Devlet Katkısı sunan işyeri bazlı bir uygulamadır. Bu uygulama kapsamında söz konusu niteliklere sahip ücretli çalışanların cayma ve ayrılma hakları bulunmaktadır.

Emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik eden işyeri bazlı bu sisteme kademeli olarak 5 ve üzeri çalışanı olan tüm işyerleri dâhil olacak. Son olarak Temmuz ayında 100 - 249 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri sisteme katıldı. Çalışan sayısı 50 ile 99 arasında olan yaklaşık 20 bin kurumun da Otomatik Katılımın dördüncü fazı olan Ocak ayında sisteme dâhil olması bekleniyor.  2003 yılında faaliyete geçen Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Otomatik Katılım’ın devreye alındığı 2017 yılı başına kadar geçen 14 senede 6,9 milyon katılımcıya ulaşılmışken, Ocak ayı itibarıyla cayma sonrasında dahi sisteme yaklaşık 3,4 milyon yeni katılım sağlanmış oldu. Bu yıla kadar ağırlıklı olarak ferdi katılımlarla büyüyen bireysel emeklilik sektöründe, otomatik katılım sonrası işyeri bazlı katılımların yoğunlaşmasıyla birlikte sistemde yaygın ve sağlam bir katılımcı tabanı oluştu. Daha önce tasarruf yapamayan milyonlarca çalışanın bireysel emeklilik ile tanışarak otomatik katılım vasıtasıyla tasarruf etmeye başladı ve bu durum sistemin gelişimi ve tasarruf düzeyimizdeki artış için yeni bir avantaj yarattı.

 

Otomatik Katılıma dahil olacak kurumlara ve iş ortaklarınıza nasıl kolaylıklar sağlıyorsunuz?

Anadolu Hayat Emeklilik olarak otomatik katılımın tüm süreçlerini kolaylaştırarak müşterilerin daha hızlı hizmet alabileceği bir yapıya ulaşmak istiyoruz. Bu çerçevede, katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin işlemler için kurumların bordro programları ile entegre çalışabilmemizi sağlayan bordro entegrasyonu çözümümüze ek olarak otomatik katılıma giriş işlemlerinin birkaç dakika içinde tamamlanabildiği yeni dijital kanalımızı hizmete sunduk. Aralık ayında faaliyete geçen “Online Otomatik Katılım” sayfasından kurumlar, serbest muhasebeciler ve mali müşavirler diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini dijital kanal aracılığıyla oluşturabiliyorlar.

 

Otomatik Katılım LUCA - Anadolu Hayat Emeklilik entegrasyonu ne zaman ve nasıl başladı? 

Kurum yetkililerinin otomatik katılım kapsamındaki operasyonel iş yükünü asgari düzeye indirmek için ürettiğimiz pratik çözümlerden biri de yaygın olarak kullanılan bordro yazılım programlarıyla yürüttüğümüz online entegrasyon çalışmaları oldu. LUCA ile özellikle Ocak 2018 ve Temmuz 2018 fazlarında otomatik katılıma dahil olacak şirketlere yönelik sunabileceğimiz çözümler için Eylül ayı sonunda görüşmelere başlayarak işbirliği yapma kararı aldık ve teknik çalışmalarımızı Aralık ayı sonunda tamamladık. Otomatik katılımda manuel süreci mümkün olduğunca dijitalleştirmemizi sağlayan işbirliğimizi duyurarak LUCA – Anadolu Hayat Emeklilik otomatik katılım bordro entegrasyonunun kurumsal müşterilerimiz tarafından yaygın şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Kurumsal Satış ve Direkt Satış Ekibimiz ile TÜRMOB seminerlerine LUCA ile birlikte katılım sağlıyoruz.

 

LUCA ile iş birliği tarafından bakarsak, nasıl bir işleyiş var sistemde? 

Bordro entegrasyonu kapsamında bireysel emeklilik hesabı açma, hesapların güncel statüsünü sorgulama, katkı payı aktarımı ve tahsilat mutabakatı gibi pek çok işlemin otomatik olarak yapılmasını mümkün kılıyoruz. Online entegrasyon sayesinde işverenler, mali müşavirler ve muhasebeciler otomatik katılım kapsamında açılan bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin pek çok işlemi anlık olarak gerçekleştirebiliyor.

 

Bu entegrasyonun getirileri, faydaları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Dijital kanalların hem satın alma hem de hizmet süreçleri üzerindeki etkinliği her geçen gün artıyor. Anadolu Hayat Emeklilik olarak bu trendi yakından takip ediyor ve tüm faaliyetlerimizde teknoloji ve self-servis dijital kanalları daha yoğun kullanmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda sektörde en yoğun yatırım yapan şirketlerden biriyiz ve her konuda olduğu gibi dijital dönüşümde de sektörün öncü şirketi olmak istiyoruz. Operasyonel süreçlerde işverenlere ya da kurumlara düşen sorumlulukları hafifleterek manuel işlemlerden kaynaklanabilecek hataları en aza indirgemek için otomatik katılımda da dijital çözümlere odaklandık. İnsan kaynakları ve bordro uygulamaları ile sağladığımız online entegrasyon sayesinde işlemler pratik şekilde ve kolaylıkla yürütülüyor. Önümüzdeki dönem için hedefimiz, otomatik katılımda manuel süreçleri mümkün olduğunca dijitalleştirerek, bordro entegrasyonunun kurumsal müşterilerimiz tarafından yaygın şekilde kullanılmasını sağlamak.